İmza

Dijital Dönüşüm

Günümüzde dijital dönüşüm, bir zorunluluk haline gelmiştir. Dijital dönüşüm sistem açısından ciddi bir çalışma gerektirir. Süreçleri, güvenlik önlemlerini, teknolojiyi ve kanunları ayrıntıları ile yeniden yapılandırmak gerekmektedir. Ayrıca dijital ortama geçiş; kâğıt tasarrufu, baskı ve arşivleme maliyetlerini düşürmenin yanında süreç dönüşümleri beraberinde yeni pazarlama fırsatları ortaya çıkartır.

İmza

Biyometrik İmza

Biyometrik, kişilerin fiziksel ve davranışsal özelliklerinin ölçümü ve istatistiksel analizidir. Biyometrik teknolojiler; esas olarak kişileri tanımlamak, kimlik tespiti ve erişim kontrolü için kullanılır. Biyometrik kimlik doğrulamasının temel önceliği, herkesin benzersiz olması ve bir bireyin kendine özgü fiziksel veya davranışsal özellikleriyle tanımlanmasıdır. Elle atılan imzalarda da kişiye özgü davranışlar sergilendiği için biyometrik veriye dönüştürülebilmekte ve kimlik doğrulamasında kullanılabilmektedir. İmzanın atılma hızını, hızlanma-yavaşlama-bastırma-çekme gibi davranışlarını, ritmini, yazma açısındaki değişiklik datalarını ve görüntüsünü içeren imzadır. Kağıda atılan imzalardan fazlasını içermesi sebebi ile güvenliği arttırır, iş yükünü azaltır, süreçleri hızlandırır ve kağıdı ortadan kaldırır

Tablete İmza

Dijital bir dokümanın bir tablet veya mobil cihaz ekranına elle veya dijital bir kalemle imzalanmasıdır

Mühürlenmiş Belge

Biyometrik imza, içerdiği bütün biyometrik parametreleri ile beraber dokümana eklendiğinde, doküman imzalanmış ve mühürlenmiş PDF dosyasına dönüşür

Doküman Güvenliği

Dokümandaki imzanın doğruluğu ve dokümanın içeriğinin değiştirilmediği, her durumda tahkik edilebilir. Böylece imzalanan dokümanlarda herhangi bir değişiklik yapmak mümkün olmaz

Belge Sahteciliği Sonu

Islak imzalı iş akışları ile kıyaslandığında, biyometrik imza sahtecilik riskini ortadan kaldırır

Biyometrik İmza Size Neler Kazandırır


İşletme Maliyetlerinizi Azaltır

Çıktı alma, kopyalama, tarama, doküman dolaştırma ve arşivleme maliyetlerini azaltır. Tahmini ortalama kazanç doküman başına 1 TL civarındadır

Zaman ve Verimlilik Kazandırır

İş ve dahili süreçleriniz hızlanır

Güvenliği Artırır

Islak imzadan çok daha güvenli olduğu için hem belgelerin hem de süreçlerin güvenliğini artırır

Rekabet Avantajı Sağlar

Müşteri memnuniyetinin artması ile rakiplerinizle rekabette avantajı sağlar

Mobil dünyaya uyumludur

Dahili ve Harici mobil kullanıcılara hizmet sunabilir

Elektronik Belgeler Elle İmzalanabilir

Yüksek güvenlik kullanılarak farklı tipteki elektronik belgelerin elle imzalanması sağlanabilir. Başvuru formları, teklifler, kontratlar, faturalar, raporlar gibi

Yatırımınız Geri Döner

Yatırımınız en fazla 12 ay sonra geri döner

Onaylanmıştır

Elektronik İmza Çözümümüz, AB tarafından belirlenen yasal talepleri karşılamaktadır

Kolay Kurulur ve Entegre Olur

Bilgi İşlem sistemlerine, firma belgelerine ve süreçlere kolay entegrasyon sağlanır

Çevreyi ve Ağaçları Korur

Çözümümüz çevreye zarar vermez ve ağaç kaynaklarını korur

Biyometrik İmza Kullanım Alanları

Finans Alanları

Bankalar

Sigorta Kurumları

Devlet Kuruluşları

Yatırım Kuruluşları

Kredi Veren Kuruluşlar

Ticari Alanlar

Mobil ve Sabit Hat Operatörleri

Oteller

Emlakçılar

Seyahat Firmaları

İlaç Firmaları

Leasing ve Kiralama Firmaları

Satış Noktaları ve Bayiler

Franchising Ağları

Kamu ve Sağlık Alanları

Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları

Laboratuarlar

Bakanlıklar

Lokal ve Merkezi Kamu Hizmetleri

Danışmanlık Firmaları

Danışmanlar

Sertifika Veren Kuruluşlar

Sertifikalı Muhasebeciler

Sertifikalı Mühendisler

On-premise Çözümü İş Akışı

İmza Örneği Veritabanı Oluşturma

Çözümün bileşenleri arasında (Kayıt Fazı) kapalı sistemlerin hizmetlerini kullanan tüm kullanıcılar (iç ve dış) için referans bir imza veritabanı oluşturur. Referans veritabanında kullanıcı için en az 4 imza bulunmalıdır. Ancak bu veritabanına istenirse daha fazla referans imza da eklenebilir.

İmzalanacak Elektronik Doküman Sunumu

İmzalanacak PDF formatındaki elektronik doküman bilgi işlem altyapı ve uygulamaları (ERP, CRM, MS Office, HTML) veya PDF Server üzerinden oluşturulur.

İmzalama ve Doğrulama

Kullanıcı oluşturulan PDF’i tablet üzerinden veya imza pedi üzerinden imzalar. İmza alındıktan sonra, imza otomatik olarak imza kayıt veritabanı üzerinde bulunan örnek imzalar ile karşılaştırılarak doğrulanır. Sistem, imzaların biyometrik (statik ve dinamik) özelliklerini karşılaştırır. Sistem, atılan imzayı referans imza ile doğrularsa, kişinin kimliği doğrulanır ve sistem bu kişiyi belgeyi imzalamasına yetkilendirir.

Diğer Belgeleri Ekleme

Elektronik dokümanın güvenilirliğini artırmak için biyometrik imza bilgisi ile birlikte başka bilgiler de şifrelenerek ve mühürlenerek eklenebilir. Örneğin; İmzalayanın fotoğrafı, kimlik fotoğrafı, zaman damgası, biyometrik el yazısı, konum bilgisi, mobil şifre veya kişisel nitelikli güvenlik sertifikaları gibi..

Kayıt ve Güvenlik

Bir belgeye elle biyometrik imza eklendiğinde, belge elektronik olarak imzalanır ve belgenin bütünlüğü garanti altına alınır. Bundan sonra kimse dokümanı değiştiremez.

Doküman Paylaşımı ve Diğer Süreçler

İmzalanan ve kaydedilen elektronik doküman başka sistemlerle paylaşılabildiği gibi başka süreçlerde de kullanılabilir.

Biyometrik İmza Çözüm Elemanları

Client Uygulamaları

ISO/IEC 19794 standartlarına uygun olarak, Android, iOS ve Windows platformlarında çalışabilen ve 2,3 ve 5 boyutlu olarak biyometrik imza datasını oluşturmak için geliştirilen uygulamalardır

Sign Server

PDF dokümanlarının imzalanmasını, şifrelenmesini ve saklanmasını sağlar

Verification Server

Dokümana atılacak imzanın daha önce alınmış imza örnekleri ile karşılaştırılarak, imzanın geçerliliğini tespit eder

PDF Template Server

İş akışlarında imzalanarak kullanılacak doküman taslaklarının oluşturulmasını sağlar

SDK

Her türlü uygulamaya biyometrik imza süreçlerini ekler

Video

Yeni animasyonumuz yayında...


Hakkımızda


Firmamız 2016 yılının başlarında özellikle ülkemizdeki biyometrik dijitalleşme ihtiyacını gidermek amacı ile kurulmuştur.

Techsign’ın ana amacı her türlü firmanın iç ve dış müşteri ve sağlayıcıları ile olan kağıt süreçlerini ortadan kaldırarak, dijital ortama en güvenli ve en iyi çözüm olan biyometrik imza ile sorunsuz bir şekilde geçişini sağlamaktır.

Techsign bu dönüşümde müşterilerine legal destek, süreç yönetim danışmanlığı, teknik altyapı tasarım, geliştirme ve entegrasyon konusunda yardımlar sunmayı hedeflemiştir.


Vizyonumuz

Tüm dünyada iş süreçlerinde kağıt kullanımını ortadan kaldırmak…

Misyonumuz

Firmaların iç ve dış bağlantıları ile olan kâğıt süreçlerini %90’lara varan şekilde ortadan kaldırarak, dijital ortama en güvenli ve en iyi çözüm ile geçişini sağlamak ve böylece firma işletme giderlerini azaltmak, süreçleri geliştirmek, yeşil bir dünyaya katkı sağlamak ve güvenlik risklerini azaltmak…

Neden Biz?

Türkiye'de geliştirilen ilk ve tek yerli ürünüz. Uçtan uca tarafımızdan geliştirilen ürünlerimizin kaynak koduna sahip olmamız her türlü müşteri ihtiyacını gerçekleştirebilmemizi sağlamaktadır.

İletişim


  • Adres

    Teknopark İstanbul, Sanayi Mah. No:1/1C, Ofis: 1301, Kurtköy, Pendik / İstanbul
  • Telefon

    +90 (216) 510 2761
  • E-Posta

    info@techsign.com.tr